BAĞIMSIZ

DENETİM

DERNEĞİ

images description

Bağımsız Denetim Derneği, 03 Kasım 1988 tarihinde Bağımsız Denetim Şirketlerinin ortaklarının bir araya gelmesiyle kurulmuştur.

Derneğimizin üye sayısı, kuruluşta Sermaye Piyasası Kurulu ndan yetki almış Bağımsız Denetim Şirketlerinin Kurucu Ortakları olan 33 kişiden oluşmakta iken, takip eden zaman süreci içinde, Bağımsız Denetim alanında faaliyet gösteren meslek mensuplarının üye olarak alınmasıyla, bugün itibariyle 349 a ulaşmıştır.

Derneğimizin amacı, üyelerini bir araya getirerek aralarında mesleki ilişkileri güçlendirmek; mesleki uygulamada denetim ve muhasebe ilkelerinin esaslarının ve standartlarının oluşmasına, gelişmesine ve devamına katkıda bulunmak; üyelerinin mesleki yararlarını ve bağımsızlıklarını korumak için her türlü önlemi almak; ulusal ve uluslararası alanda mesleki çalışmaları izlemek ve bu gelişmeler hakkında bilgi vererek, eğitim çalışmaları yaparak üyelerinin mesleki ilerlemelerine yardımcı olmak; mesleğin nitelikli elemanlar tarafından yürütülmesini sağlayacak çalışmaları organize etmek, bu nitelikteki çalışmalara katkıda bulunmak; bağımsız denetim mesleğinin niteliğini yükseltmek için teoriyi ve pratiği geliştiren çalışmalar yapmak; meslekle ilgili kamu ve özel kuruluşları nezdinde üyelerini temsil etmek; ekonomik kalkınmanın sağlığı ve başarısı için zorunlu olan bağımsız denetim faaliyetlerini ülke yararına etkin kılmaktır.

Derneğimiz bu amacını, Bağımsız Denetim hizmetini ifa eden şirketlerin Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde, çıkartılacak mevzuatlarla ilgili görüş alış verişinde bulunmak, yapılacak düzenlemelerin uluslar arası standartlara ve uygulamalara paralellik arz edecek zeminin hazırlanmasına katkıda bulunmak ve uygulamada tereddüt edilen hususlarla ilgili görüşler hazırlayarak bu kurumlara sunmak suretiyle gerçekleştirmektedir.

Derneğimiz, ilgili kuruluşlar tarafından Bağımsız Denetim’e ilişkin Derneğimize gönderilen yazıları ve bildirimleri Bağımsız Denetim Şirketlerine duyurmakta, gerekli konularda ilgili kurumlar nezdinde üyelerimizin ve Bağımsız Denetim mesleğinin temsilini sağlamakta ve sorunlarının çözümüne katkıda bulunmaktadır.

Saygılarımızla,

Fatih DURAL

Bağımsız Denetim Derneği Başkanı